Giới thiệu

Đào tạo liên tục là các khoá đào tạo bồi dưỡng để cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận; đào tạo lại, đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, đào tạo chuyển giao kỹ thuật và những khoá đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác của ngành y tế mà không thuộc hệ thống bằng cấp quốc gia.

Tất cả cán bộ y tế đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam phải được đào tạo cập nhật về kiến thức, kỹ năng, thái độ trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Thời gian được đào tạo mỗi năm tối thiểu là 24 giờ thực học. Trong 5 năm mỗi cán bộ y tế phải tham gia học tập và tích luỹ đủ thời gian đào tạo liên tục ít nhất là 120 giờ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ đang hành nghề.

“Trích chỉ thị 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 về hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với cán bộ y tế ”

Đào tạo y tế liên tục (CME) là các hoạt động bồi dưỡng, xây dựng, bổ sung kiến thức, kỹ năng,  các mối quan hệ và hoạt động chuyên môn được các bác sĩ sử dụng để cung cấp các dịch vụ  y tế cho bệnh  nhân cũng như sử dụng cho nghiệp vụ của mình.

Tổ chức Y tế Thế giới - Văn phòng Khu vực Đông Nam Á

WHO-SEAR (2010), Regional guidelines for continuing medical education (CME) continuing professional development (CDP) activities

 

Trang web này và giáo dục lâm sàng về HIV mô-đun được phát triển bởi Đại học Y Hà Nội, Đại học Washington Sở Y tế toàn cầu, và một nhóm các chuyên gia lâm sàng về HIV từ khắp nơi trên Việt Nam. Dự án được tài trợ bởi sở Y tế Hoa Kỳ Tài Nguyên và Dịch Vụ Hành Chính (HRSA) và Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) thuộc Kế Hoạch Khẩn Cấp của tổng thống về AIDS Relief (PEPFAR) và được hỗ trợ bởi Bộ phận Y tế Khoa học và Đào tạo.

Sửa lần cuối: Thứ bảy, 15 Tháng mười hai 2012, 12:19 PM