Liên hệ

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng 324 Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Website: http://elearning.hmu.edu.vn

Email: elearning@hmu.edu.vn

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ThS. Lê Thị Ngọc Anh  - lengocanh@hmu.edu.vn

KS. Lê Thanh Bình - thanhbinh@hmu.edu.vn

KS. Trần Xuân Bình - kjnvic@gmail.com

KS. Dương Quốc Huy - dqhuy89@gmail.com

KS. Dương Thu Huyền - duonghuyen@hmu.edu.vn

KS. Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhxuan@hmu.edu.vn

KS. Nguyễn Cao Trào - nguyencaotrao@hmu.edu.vn

KS. Nguyễn Minh Sơn - nmson@hmu.edu.vn

KS. Nguyễn Văn Mác - nguyenvanmac@hmu.edu.vn

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 31 Tháng mười 2014, 11:06 AM