Ths. BS. Phạm Vân Anh

Thạc sĩ. Bác sĩ Phạm Thị Vân Anh tốt nghiệp trường Đại Học Y Hải Phòng năm 2000. Bác sĩ làm việc trong lĩnh vực các bệnh truyền nhiễm từ năm 2001 khi bắt đầu trở thành giảng viên của Bộ Môn Truyền Nhiễm Trường Đại Học  Hải Phòng. Bác sĩ đã tốt nghiệp thạc sĩ Y Tế Công Cộng tại Trường Đại Học Queensland, Úc năm 2006 và tốt nghiệp thạc sĩ Đạo Đức nghiên cứu Y Sinh Học Quốc Tế tại trường Đại Học Monash, Úc năm 2010.

Bác sĩ Vân Anh là Phó Trưởng Bộ Môn Truyền Nhiễm từ năm 2010, giảng viên Bộ Môn Y Đức và Y Học Gia Đình Trường Đại Học Y Hải Phòng. Từ tháng 5 năm 2012, bác sĩ là thành viên của Ủy ban tư vấn các chương trình đào tạo của viện sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ cho Trung tâm Y Tế Công Cộng và Quyền Con Người Michael Kirby, trường Đại Học Monash, Úc. Bác sĩ Vân Anh là giảng viên quốc gia về chăm sóc giảm nhẹ. Bác sĩ đã tham gia dạy học và hỗ trợ kỹ thuật về chăm sóc giảm nhẹ cho các bác sĩ và điều dưỡng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Làm việc hàng ngày ở bệnh viện với những người có H, những người dễ bị tổn thương, bác sĩ Vân Anh đối mặt với rất nhiều vấn đề: sự chịu đựng về mặt thể chất đặc biệt là đau, những sự chịu đựng về tâm lý, xã hội, tinh thần, chăm sóc cuối đời  và các vấn đề về đạo đức trong chăm sóc bệnh nhân. Hướng tới mục tiêu làm tối đa hóa chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh hiểm nghèo và những người thân yêu của họ, thực hành của bác sĩ Vân Anh là sự kết hợp giữa khoa học y học, chăm sóc giảm nhẹ và y đức. Bên cạnh đó, bác sĩ còn yêu thích thực hành y học dựa trên bằng chứng và đào tạo y khoa liên tục về HIV và các bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ là tư vấn cấp quốc gia đầu tiên cho dự án đào tạo y khoa liên tục về HIV của trường Đại Học Washington, Hoa Kỳ. Năm 2011, bác sĩ đã tổ chức và điều phối lớp học  đào tạo từ xa của Trường Đại Học Washington về Quản Lý Lâm sàng nhiễm HIV cho các giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Y Hải Phòng.

Dr. Pham Thi Van Anh graduated as a General Practitioner from Hai Phong Medical University in 2000. She has worked in the infectious disease field since 2001 when she became a Faculty member of Department of Infectious Disease at Hai Phong Medical University. She received her Master’s degree in Public Health from The University of Queensland, Australia in 2006 and Master of International Research Bioethics from Monash University, Australia in 2010.

Dr. Van Anh has been Deputy Head of Department of Infectious Diseases since 2010. She is a faculty member of Department of Medical Ethics and Family Medicine, Hai Phong Medical University. Since May, 2012 she has been a member of advisory committee on NIH training program of Michael Kirby Center for Public Health and Human Right at Monash University, Australia. Dr Van Anh is a national master trainer on palliative care for people with life-threatening illnesses in Vietnam. She provides lectures and technical assistant on palliative care for doctors and nurses from many provinces across Vietnam.

Working with HIV patients, a vulnerable population, on regular basis in the hospital, Dr. Van Anh has dealt with a wide range of topic: physical discomforts especially pain, psychological and spiritual suffering, end-of-life care, ethical issues in patient care. Aiming at maximizing possible quality of life for people with life-threatening illnesses and their loved ones, her practicing is combination of medical science, palliative care and medical ethics. She also interested in evidence-based practice and CME in the field of HIV and infectious diseases. She is the first national consultant for University of Washington on HIV CME project in Vietnam. In 2011, she organized and facilitated “Clinical Management of HIV” course from University of Washington for teachers and medical students at Hai Phong Medical University.

Sửa lần cuối: Thứ năm, 29 Tháng mười một 2012, 3:14 PM