Ths.BS. Nguyễn Tiến Lâm

Ths.BS. Nguyễn Tiến Lâm. Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Nhi năm 1988 tại trường Đại học Y Hà Nội. Tốt nghiệp bác sĩ nội trú Chuyên ngành Truyền nhiễm năm 1991. Chuẩn hóa cao học năm 1996  tại trường Đại học Y Hà Nội. Công tác tại Viện Y học Lâm sàng các bệnh Nhiệt đới (nay là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) từ năm 1991.  Thư ký tiểu ban điều trị HIV/AIDS Bộ Y tế từ 2004 đến nay, giảng viên Quốc gia về chăm sóc, điều trị HIV/AIDS từ 2005 đến nay.

Từ 07.2006 đến 12.2010, Phó Trưởng khoa Vi rút Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 01.01.2011 đến nay là Trưởng khoa Vi rút Ký sinh trùng – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chuyên gia về lĩnh vực chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, thành viên nhóm kỹ thuật quốc gia xây dựng các hướng dẫn chuyên môn liên quan đến lĩnh vực HIV/AIDS, là chuyên gia trong lĩnh vực bệnh Truyền nhiễm và nhiệt đới.

Những lĩnh vực quan tâm và tham gia tích cực là nghiên cứu, giảng dạy về chăm sóc, điều trị và dự phòng HIV/AIDS, viết tài liệu và giảng dạy về bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.

 

Nguyen Tien Lam,  MD, Msc graduated from Hanoi Medical University in 1988 specialized in Pediatric. He finished his medical resident doctor in 1991 and get medical master in the field of infectious diseases at Hanoi Medical University in 1996. Dr Lam has been working at National Institute for clinical research in tropical diseases (now it is named National Hospital of Tropical Diseases) since 1991. He has been being Secretary of HIV/AIDS care and treatment sub-committee since 2004 and National lecture on HIV/AIDS care and treatment since 2005.

From 07.2006 to 12.2010, he was deputy head of viral, parasitic and HIV/AIDS department of NHTD. Since 01.2011 he has been being head of viral, parasitic and HIV/AIDS department of NHTD, expert in the field of HIV/AIDS care and treatment, a member of National Technical Group to publish guidelines on HIV/AIDS also expert in infectious and tropical diseases.

Dr, Lam pays much his interest in research and training not only on HIV/AIDS care, treatment and prevention but also on infectious and tropical diseases . 

Sửa lần cuối: Thứ năm, 29 Tháng mười một 2012, 3:12 PM