ThS.BS. Đặng Quốc Thái

Thông tin liên hệ

Cơ quan: Khoa Truyền Nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai - 78 đường Giải Phóng, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 4 38693731

Email: thai2vn@gmail.com

Quá trình đào tạo 

- 2001 - 2004: Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ chuyên ngành Truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội

- 1994 - 2000: Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội

 Vị trí công tác

- Từ tháng 1/2014: Bác sĩ điều trị khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai

- Từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2013: Phó Giám đốc Chương trình AIDS của trường Đại học Y Harvard tại Việt Nam (HAIVN)

- Từ tháng 4/2011 đến tháng 9/2012: Quản lí chương trình chung, HAIVN

- Từ tháng 5/2009 đến tháng 3/2011: Cán bộ chương trình, HAIVN

 - Từ 2004 đến tháng 4/2009: Bác sĩ điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia

Kinh nghiệm chuyên môn 

- Cải thiện chất lượng trong điều trị chăm sóc HIV.

- Đào tạo về HIV/AIDS. 

- Hỗ trợ kỹ thuật về điều trị chăm sóc HIV.

- Xử trí bệnh truyền nhiễm nặng và bệnh truyền nhiễm gây dịch.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tháng 11/2007 do có thành tích phòng chống dịch tả tại Hà Nội.

- Hỗ trợ thủ đô Viên-chăn, Lào chống dịch cúm A H5N1 tháng 3/2007.

- Chống dịch  cúm  A H5N1  năm  2004-2005. Thư ký đề tài  nhánh cấp Nhà  nước về lâm sàng cúm A H5N1.  

- Bằng khen của Thủ tướng năm 2003 do có thành tích phòng chống dịch SARS.

Các đề tài nghiên cứu đã đăng tải trên các tạp chí

1. Lê Đăng Hà, Cao Văn Viên, Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Hồng Hà, Trịnh Thị Ngọc, Nguyễn Tường Vân, Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Bùi  Đức,  Nguyễn  Quốc  Thái.  Clinical  description  and  treatment  of  the  severe  acute respiratory syndrome (SARS) in the National Institute for Clinical Research in Tropical Medicine,  Hanoi,  Vietnam.  Journal  of  Medical  Research.  2004. Vol 31. No 5. 59-66. [Vietnamese]

2.  Nguyen  Hong  Ha,  Nguyen  Duc  Hien,  Cao  Van  Vien,  Le  Dang  Ha,  Nguyen  Tuong Van, Nguyen Minh Ha, Nguyen Ngoc Phuc, Nguyen Van Dung, Ta Dieu Ngan, Nguyen Bui  Duc,  Nguyen  Quoc  Thai.  Clinical  characteristics  of  Severe  Acute  Respiratory Syndrome  in  the  National  Institute  for  Clinical  Research  in  Tropical  Medicine-Bach Mai Hospital. Journal of Practical Medicine. August/2005. [Vietnamese]

3.  Nguyen  Duc  Hien,  Nguyen  Hong  Ha,  Hoang  Van  Tuyet,  Trinh  Thi  Minh  Lien, Nguyen  Trung  Cap,  Bui  Manh  Thang,  Dang  Van  Duong,  Nguyen  Quoc  Thai.  Five cases  with  trichinellosis  in  the  National  Institute  of  Infectious  and  Tropical  Diseases, June 2008. Journal of Practical Medicine. August/2008. [Vietnamese]

4. Mai T. Q. Le, Heiman F. L. Wertheim, Hien D. Nguyen, Walter Taylor, Phuong V. M. Hoang, Cuong D. Vuong, Hang L. K. Nguyen, Ha H. Nguyen, Thai Q. Nguyen, Trung V.  Nguyen,  Trang  D.  Van,  Bich  T.  Ngoc,  Thinh  N.  Bui,  Binh  G.  Nguyen,  Liem  T. Nguyen, San T. Luong, Phuc H. Phan, Hung V. Pham, Tung Nguyen, Annette Fox, Cam V.  Nguyen,  Ha  Q.  Do,  Martin  Crusat,  Jeremy  Farrar,  Hien  T.  Nguyen, Menno  D.  de Jong,  Peter  Horby.  (2008)  Influenza  A  H5N1  Clade  2.3.4  Virus  with  a  Different Antiviral  Susceptibility  Profile  Replaced  Clade  1  Virus  in  Humans  in  Northern Vietnam. PLoS ONE 3(10): e3339. doi:10.1371/journal.pone.0003339.

5.  Nguyen  KAT,  Ngo  GC,  Nguyen  DV,  Nguyen  TQ,  Phan  TT,  et  al.  (2008)  [Quick detection of genomic rabies virus by direct RT PCR.] [Article in Vietnamese]. Vietnam J Mil Pharm Med 33: 114–118.

6.  Nguyen  Duc  Hien,  Nguyen  Hong  Ha,  Nguyen  Tuong  Van,  Nguyen  Thi  Minh  Ha, Trinh Thi Minh Lien, Nguyen Quoc Thai, Van Dinh Trang, Takuro Shimbo, Yoshimitsu Takahashi, Yasuyuki  Kato, Akihiko Kawana, Samu Akita, and Koichiro Kudo. Human Infection with Highly Pathogenic Avian Influenza Virus (H5N1) in Northern Vietnam, 2004–2005. Emerging Infectious Diseases. Vol. 15, No. 1, January 2009. 19-23.

7.  Wertheim  HFL,  Nguyen  TQ,  Nguyen  KAT,  de  Jong  MD,  Taylor  WRJ,  et  al.  2009 Furious    Rabies    after    an    Atypical    Exposure.    PLoS    Med    6(3):    e1000044. doi:10.1371/journal.pmed.1000044.

8. Heiman F. L. Wertheim, Huyen Nguyen Nguyen, Walter Taylor, Trinh Thi Minh Lien, Hoa Thi Ngo, Thai Quoc Nguyen, Bich Ngoc Thi Nguyen, Ha Hong Nguyen, Ha Minh Nguyen, Cap Trung Nguyen, Trinh Tuyet Dao, Trung Vu Nguyen, Annette Fox, Jeremy Farrar, Constance Schultsz, Hien Duc Nguyen, Kinh Van Nguyen, Peter Horby. (2009) Streptococcus  suis,  an  Important  Cause  of  Adult  Bacterial  Meningitis  in  Northern Vietnam. PLoS ONE 4(6): e5973. doi:10.1371/journal.pone.0005973

9.  Walter R. J. Taylor, Giang  Van Tran,  Thai Quoc Nguyen, Duong Van Dang, Viet Khong  Nguyen,  Cap  Trung  Nguyen,  Lam  Tien  Nguyen,  Chinh  Quoc  Luong,  Teresa Scott,  Dang  Thi  Cam  Thach,  Tran  Thi  Ha  Ninh,  Thang  Danh  Nguyen,  Khoung  Thi Pham,  Annette  Fox,  Peter  Horby,  Heiman  Wertheim,  Doan  Hanh  Nhan,  Hong  Ha Nguyen, Lien Minh Thi Trinh, Trung Vu Nguyen, Kinh Van Nguyen, Duc Hien Nguyen. Acute Febrile Myalgia in Vietnam due to Trichinellosis following the Consumption of Raw Pork. Clinical Infectious Diseases 2009; 49:e79–83. 

Sách đã xuất bản

1. Bệnh dịch SARS. Dịch chung với Nguyễn Bùi Đức. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 2005.

2. Bệnh uốn ván. Viết chung với Nguyễn Hồng Hà. Nhà xuất bản Y học 2007.

Sửa lần cuối: Thứ tư, 11 Tháng sáu 2014, 3:29 PM