BSCKII. Ngô Thị Kim Cúc

Đơn vị công tác:  Khoa Nhiễm E - BV Bệnh nhiệt đới

Chức vụ hiện đang đảm nhận:  Trưởng khoa

E-mail: cuckim1961@ gmail.com 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

1. Tốt nghiệp đại học: Y Dược TPHCM, Chuyên ngành: Truyền nhiễm

2. Bồi dưỡng sau đại học:

- Bác sĩ Chuyên khoa I hệ Nội trú, chuyên khoa Truyền nhiễm, Bộ môn

Nhiễm, Trường ĐH Y Dược TPHCM, năm 1991

- Bác sĩ Chuyên khoa II hệ tập trung, chuyên khoa Truyền nhiễm, Bộ môn

Nhiễm, Trường ĐH Y Dược TPHCM, năm 2011

3. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sỹ Y học tại: Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Chuyên ngành:  Nội khoa.

4. Các lớp bồi dưỡng khác:

- Thực hành về Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Khoa Miễn dịch, BV Geogre Pompidou, Paris, Pháp từ tháng 01 - 3/2003   

- Thực hành về Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tại Trường ĐH Y Harvard, Massachusetts, Mỹ từ tháng 9 - 12/2003

- Điều trị HIV/AIDS tại Melbourne, Úc từ 12 - 28/7/2014

TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ:   

Trình độ sơ cấp Pháp ngữ  

Trình độ B Anh ngữ

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC:

Đã tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học:

-  “Hiệu quả của Qinghaosu tọa dược trong điều trị sốt rét cơn ở trẻ em tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới”

-  “Viêm phổi do Pneumocystis jiroveci trên bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới”

-  “Nhiễm trùng thần kinh trung ương ở bệnh nhân AIDS người lớn tại BV Bệnh nhiệt đới”

-  “Nhiễm nấm P.marneffei  và  nấm C.neoformans ở hệ thần kinh trung ương liên quan đến AIDS”

-  “Viêm não virus ở BN người lớn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới”

-  “Viêm não do T.gondii ở BN người lớn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới”

Sửa lần cuối: Thứ ba, 21 Tháng tư 2015, 10:40 AM