Phòng Công nghệ thông tin

Phòng 318 Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Website: http://elearning.hmu.edu.vn

               http://cntt.hmu.edu.vn

Email:     cntt@hmu.edu.vn

              elearning@hmu.edu.vn

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 21 Tháng chín 2018, 9:27 AM