Giảng viên: ThS. Đặng Thị Việt Hà
Bộ môn Nội tổng hợp

Giảng viên: TS. Hà Phan Hải Anh
Bộ môn Nội tổng hợp