Các bài giảng Khám Nội soi Mũi và Vòm mũi họng do các giảng viên bộ môn Tai-Mũi-Họng thực hiện.
Đối tượng: Bác sỹ định hướng chuyên khoa Tai - Mũi - Họng