Giảng viên: ThS. Hồ Thị Kim Thanh
Bộ môn Nội tổng hợp