75 kỹ năng y khoa cơ bản, được chia thành ba phần: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng thăm khám và Kỹ năng thủ thuật.

Đối tượng: sinh viên y khoa từ Y2 đến Y6, học viên sau đại học, các giảng viên và các bác sĩ. Giảng viên tại các cơ sở đào tạo y khoa và bác sĩ đang làm việc tại các cơ sở y tế cũng có thể đọc, tham khảo, dạy-học và rèn luyện kỹ năng theo tài liệu này.

Tài liệu này sẽ cung cấp một số các kiến thức cơ bản về giao tiếp và góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa và làm tài liệu để sinh viên có thể tham khảo khi học kỹ năng giao tiếp.