Các bài giảng về Sản khoa

Thực hành khám lâm sàng, hướng dẫn khám lâm sàng tuyến vú

Giảng viên: BS. Nguyễn Thị Thu Phương

Khám âm đạo bằng mỏ vịt; Khám âm đạo bằng hai tay
Thông báo kết thúc và nhận định quá trình thăm khám

Giảng viên: BS. Trần Thị Thu Hạnh