Chương trình đào tạo liên tục Kỹ thuật viên xét nghiệm về các bệnh truyền nhiễm

Phần I: Các xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn