Chương trình đào tạo liên tục Kỹ thuật viên xét nghiệm về các bệnh truyền nhiễm

Phần II: Các xét nghiệm chẩn đoán virut