Đào tạo nâng cao cho phụ trách xét nghiệm, xét nghiệm viên của hệ YHDP