Mục tiêu của khóa học:
- Các bài giảng cập nhật kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp thống kế thống kê thường sử dụng trong phân tích các dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng.
- Hướng dẫn các nhà khoa học cách viết và công bố bài báo khoa học trên các tập san y khoa quốc tế.

Đối tượng:
Các nhà nghiên cứu y khoa đang cần công bố kết quả trên các tập san y khoa quốc tế.

Yêu cầu:
Học viên có kiến thức tiếng Anh tốt, có khả năng viết báo (nhưng chưa quen với cách viết một bài báo khoa học). Ưu tiên cho những học viên sắp và đang học nghiên cứu sinh tại nước ngoài và các thành viên có sẵn số liệu nghiên cứu đang viết bài báo đăng tạp chí nước ngoài.

Giảng viên: GS. Nguyễn Văn Tuấn

Phân tích hồi qui logistic
Phân tích đa biến

Giảng viên: GS.TS Nguyễn Văn Tuấn

Phương pháp so sánh và Phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính.

Giảng viên: GS. Nguyễn Văn Tuấn

Y học thực chứng và mô hình nghiên cứu

Các mô hình và thiết kế nghiên cứu lâm sàng

Giảng viên: GS. Nguyễn Văn Tuấn