Các bài giảng Gây mê hồi sức

Hướng dẫn cách đặt thông khí cho bệnh nhân

Giảng viên: GS. Nguyễn Hữu Tú

Hướng dẫn cách đặt nội khí quản

Giảng viên: GS. Nguyễn Hữu Tú