Giảng viên: BS. Hồ Thị Kim Thanh
Bộ môn Nội tổng hợp