Giảng viên: BS. Nguyễn Thế Phương
Bộ môn Nội tổng hợp