Giảng viên: BS. Trần Thị Mỹ Dung
Bộ môn Huyết học - Truyền máu