Giảng viên: ThS. BS. Nguyễn Thái Bình
Bộ môn Nội tổng hợp