Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Thái Bình
Bộ môn Nội tổng hợp