Giảng viên: ThS.BS Ngô Đức Hùng
Bộ môn Hồi sức cấp cứu