Trình bày giải phẫu ứng dụng của vách ngăn mũi; Các dạng dị hình của vách ngăn và liên quan của các dị hình với bệnh mũi xoang; Mô tả được nguyên nhân và các triệu chứng thường gặp của dị hình vách ngăn; Nguyên tắc điều trị dị hình vách ngăn.

Giảng viên: ThS.BS. Trần Hải Yến