Hướng dẫn cách thăm khám nội soi mũi và vòm mũi họng; Nhận biết được các mốc giải phẫu, hình ảnh cấu trúc bình thường của mũi và vòm mũi họng qua thăm khám nội soi.

Giảng viên: PGS.TS. Lương Thị Minh Hương