Hướng dẫn đọc phim CT scan mũi xoang và điều trị mũi xoang

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong