Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan
                   PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Ngọc
                   ThS. Phạm Hoài Thu

Bộ môn Nội tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội