Giới thiệu các khái niệm miễn dịch, đáp ứng miễn dịch & chức năng sinh lý của hệ thống miễn dịch; Các khái niệm & đặc điểm của MD tự nhiên, MD thu được, MD chủ động, MD thụ động; Các khái niệm tính đặc hiệu, trí nhớ MD & ý nghĩa của chúng với khả năng đề kháng của cơ thể chống vi sinh vật.

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Hòa Bình