Trình bày tóm tắt nguồn gốc, quá trình biệt hoá lympho-bào B và tạo kháng thể; Mô tả cấu trúc của phân tử Ig, nêu chức năng khái quát 5 lớp Ig; Chức năng sinh học của globulin miễn dịch (Ig).

Giảng viên: Đàm Tú Anh