Giới thiệu khái niệm và phân loại thiểu năng miễn dịch; Một số bệnh thiểu năng miễn dịch bẩm sinh thường gặp; Một số bệnh thiểu năng miễn dịch mắc phải dặc biệt là thiểu năng miễn dịch do nhiễm HIV/AIDS.

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Hòa Bình