Các biện pháp chủ yếu để vi sinh vật né tránh phản ứng của hệ miễn dịch; Trình bày khái quát cơ chế bảo vệ không đặc hiệu, đặc hiệu chống vi khuẩn ngoại bào; Cơ chế bảo vệ không đặc hiệu, đặc hiệu chống vi khuẩn nội bào; Cơ chế bảo vệ không đặc hiệu, đặc hiệu của cơ thể chống ký sinh trùng.

Giảng viên: PGS.TS Đỗ Hòa Bình