Các nguyên nhân và các loại ung thư; Các cơ chế hệ miễn dịch nhận diện khối u; Giải thích cơ chế thoát khỏi hệ miễn dịch của khối u; Các cách sử dụng miễn dịch tiêu diệt các khối u: liệu pháp miễn dịch.

Giảng viên: TS. Nguyễn Văn Đô