Nhận biết được các dị hình khe giữa qua thăm khám nội soi; Mối liên quan giữa dị hình khe giữa với bệnh lý viêm xoang.

Giảng viên: ThS.BS. Nguyễn Thị Tố Uyên