Nhận biết các tổn thương viêm nhiễm khuẩn trong hốc mũ; Chẩn đoán được các bệnh lý nhiễm khuẩn trong hốc mũi.

Giảng viên: TS.BS. Phạm Tuấn Cảnh