Mô tả các mốc giải phẫu bình thường của hốc mũi trong ứng dụng thăm khám nội soi; Trình bày hệ thống mạch máu và thần kinh của hốc mũi.

Giảng viên: BS. Nguyễn Kim Nghĩa