Mô tả giải phẫu và các thành phần trong khe mũi giữa; Nhận biết các mốc giải phẫu trong khe giữa qua thăm khám nội soi mũi.

Giảng viên: BS. Lê Công Định