Bạn đã là thành viên?

Đăng nhập vào khoá học tại đây với kí danh và mật khẩu mà bạn đã đăng kí
(Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie)Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Chào mừng đến với HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Hệ thống đào tạo trực tuyến cung cấp các khóa học, các bài giảng và các giáo trình điện tử tới người học. Trên hệ thống này, cho phép giáo viên và học sinh tương tác để thực hiện quá trình dạy-học. Cán bộ Giảng viên và sinh viên cần phải đăng ký tài khoản trước khi sử dụng hệ thống.