Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Chào mừng đến với HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. Hệ thống đào tạo trực tuyến cung cấp các khóa học, các bài giảng và các giáo trình điện tử tới người học. Trên hệ thống này, cho phép giáo viên và học sinh tương tác để thực hiện quá trình dạy-học. Cán bộ Giảng viên và sinh viên cần phải đăng ký tài khoản trước khi sử dụng hệ thống.