Hình của Trường Đại học Y Hà Nội
Đào tạo trực tuyến là "chìa khoá thông minh"
Bởi Trường Đại học Y Hà Nội - Thứ năm, 9 Tháng một 2014, 2:05 PM
 

Đào tạo trực tuyến là “chìa khoá thông minh” mở ra một cánh cửa rộng lớn hơn cho công tác đào tạo để có thể giải quyết được những khó khăn của đào tạo y khoa hiện tại như nội dung đào tạo ngày càng đi sâu vào kỹ thuật cao đòi hỏi nội dung đào tạo tăng theo nhưng lượng thời gian đào tạo lại luôn là vấn đề đối với chính giảng viên và người học. Bên cạnh đó những rào cản về địa lý, thời gian, kinh phí cũng sẽ được giải quyết khi triển khai hình thức đào tạo trực tuyến.