Picture of Trường Đại học Y Hà Nội
Bạn đạt được gì từ những khoá đào tạo trực tuyến?
by Trường Đại học Y Hà Nội - Tuesday, 14 January 2014, 5:58 AM
 

Bạn đạt được gì từ những khoá đào tạo trực tuyến?

- Bạn sẽ được cập nhật hoặc ôn lại những kiến thức/kỹ thuật cơ bản hoặc nâng cao trong y tế.

- Nội dung khoá học được xây dựng kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng.

- Bạn có thể tham gia