HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN

CÁC BƯỚC THAM GIA CÁC KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN 

1. Truy cập vào địa chỉ: http://elearning.hmu.edu.vn

2. Ở phần đăng nhập chọn "Tạo tài khoản mới".

3. Khai báo đầy đủ các thông tin trên bản đăng ký.

Chú ý: Các thông tin có đánh dấu * là những thông tin bắt buộc.

Trong một số trường hợp bạn không đăng ký được khoá học hãy liên hệ:

Email: elearning@hmu.edu.vn để được hỗ trợ

1. Truy cập vào địa chỉ: http://elearning.hmu.edu.vn

2. Ở phần đăng nhập điền Ký danh đã đăng ký, Mật khẩu và chọn Đăng nhập.

3. Danh mục các khoá học trực tuyến hiển thị, bạn hãy chọn tên khoá học bạn muốn tham gia, để ghi danh tham gia khoá học.

Chú ý: Trong một số trường hợp bạn không ghi danh được khoá học hãy liên hệ:

Email: elearning@hmu.edu.vn để được hỗ trợ

1. Truy cập vào địa chỉ: http://elearning.hmu.edu.vn

2. Ở phần đăng nhập điền Ký danh đã đăng ký, Mật khẩu và chọn Đăng nhập.

3. Chọn khoá học bạn muốn tham gia.

Chú ý: Trong một số trường hợp bạn không tham gia được khoá học hãy liên hệ:

Email: elearning@hmu.edu.vn để được hỗ trợ

Sửa lần cuối: Thứ sáu, 16 Tháng mười 2015, 2:09 PM