LIÊN HỆ

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng 324 Nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Website: http://elearning.hmu.edu.vn

Email: elearning@hmu.edu.vn

Last modified: Friday, 16 October 2015, 2:10 PM